De Eigen Wijze

een andere manier van werken

Werkinstructies diverse werkvormen:
Films:

- 3a Promotie filmpje

Leerlingen materiaal:

- 5a Leerlingen uitleg Eigen Wijze

- 5b Invulblad werkplan

Contact voor vragen over Eigen Wijze: Stefan Rutenfrans (s.rutenfrans@wpkeesboeke.nl) of Thimo Jansen (t.jansen@wpkeesboeke.nl)